Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto

stowarzyszenie, hashimoto

Członkowie

Nauczamy/Walczymy/Wspieramy /Integrujemy/Współpracujemy/Nagradzamy

Warto zapisać się do naszego Stowarzyszenia – będziemy skutecznie pomagać sobie.  Możemy polegać głównie na sobie, dlatego ważnym jest, aby nasze Stowarzyszenie było duże i silne. Im więcej osób będzie w Stowarzyszeniu, tym większa będzie nasza siła w walce o nasze prawa.

Dołącz do nas!

Dokumenty do pobrania:

Status Stowarzyszenia (z dnia 19 stycznia 2014)

Deklaracja Stowarzyszenia – oryginał

Ankieta Stowarzyszenia – oryginał

Zapoznaj się z naszym statutem.  Jeśli akceptujesz jego zasady i popierasz cele w nim zawarte – wydrukuj ankietę i deklarację  członkowską. Wypełnij, podpisz, zeskanuj i wyslij na adres email:

kontakt@stowarzyszenie-hashimoto.pl

lub

pocztą na adres:

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto

ul. Warszawska 14/6

47-400 RACIBÓRZ

a składkę  członkowską proszę wpłacić  na  konto Stowarzyszenia o numerze:

Bank PKO k-to nr 62 1020 2472 0000 6502 0452 7578

Po opłaceniu składki,  każdy Członek otrzyma Kartę członkowską, którą należy używać w załączonego regulaminu.

Regulamin Karty Członkowskiej 

Polskiego Stowarzyszenia Chorych  na Hashimoto 

  • Kartę wg załączonego wzoru otrzymują osoby, które są członkami Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hashimoto.
  • Warunkiem otrzymania karty jest opłacenie składki członkowskiej.
  • Karta wysyłana jest pocztą na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.
  • W przypadku utraty lub zniszczenia karty, można ubiegać się o nową kartę o tym samym numerze. W przypadku zmiany nazwiska, warunkiem otrzymania nowej karty jest zwrot karty nieaktualnej. Opłata za wydanie nowej karty wynosi 30,00 zł.
  • Karta jest ważna jeden rok i dokładny termin ważności karty jest podany na karcie.
  • Karta pełni funkcję identyfikacyjną – stanowi identyfikację członka Stowarzyszenia poprzez umieszczone na niej imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny.
  • Karta upoważnia posiadaczy do korzystania z oferty rabatowej udzielanej przez niektórych Partnerów Stowarzyszenia. Aktualny spis Partnerów oraz oferowanych zniżek znajduje się  –  Wykaz zniżek dla członków PSCH Hashimoto.  Wykaz Partnerów i zniżek  może ulec zmianie.
  • Aby skorzystać z oferty rabatowej, należy okazać kartę lub poinformować Partnera o jej posiadaniu podając imię i nazwisko oraz numer karty.
  • Wszelkie korzyści wynikające z posiadania karty przysługują tylko jej właścicielowi.
  • Wyłączna odpowiedzialność z tytułu realizacji oferty rabatowej spoczywa na Partnerze udzielającym rabatu. W razie niewywiązania się Partnera z opublikowanej na stronie Stowarzyszenia oferty rabatowej należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić biuro Stowarzyszenia.

Wzór karty członkowskiej :

legitymacja_pschh_awerslegitymacja_pschh_rewers

Reklamy