Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto

stowarzyszenie, hashimoto

Misja

logo stowarzyszenia Hashimoto 

  • Zwiększenie świadomości o chorobie Hashimoto w społeczeństwie
  • Walka o badania przesiewowe
  • Poprawa wykrywalności Hashimoto
  • Praca nad zmianą podejścia do pacjenta​
  • Integracja chorych

 

Naszą misją jest szeroka popularyzacja wiedzy na temat choroby Hashimoto. Każdy, komu przyszło mierzyć się z tą chorobą, może służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy razem, niezależnie od miejsca zamieszkania, możemy mieć wpływ na korzystne zmiany w polskiej endokrynologii z naciskiem na poznanie przyczyn i sposobu leczenia choroby. Dążymy do tego, aby Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto stało się silnym, poważnym i reprezentatywnym partnerem w rozmowach z przedstawicielami administracji państwowej na różnych szczeblach oraz innych instytucji działających w systemie opieki zdrowotnej, by proponowało rozwiązania systemowe, informowało o potrzebach chorych na Hashimoto i należnych im standardach leczenia, by pobudzało do aktywności obywatelskiej w sferze polityki zdrowotnej. Nie jest to zadanie łatwe, ale my pracy się nie boimy a ciężką pracę kocha zwycięstwo!

Bierzemy udział w:

  • konferencjach
  • Spotkaniach  informacyjno-szkoleniowych
  • Eventach  tematycznych

Wspólpracujemy:

Zapraszamy do głębszego poznania tej strony. Tutaj można zapoznać się ze statutem i celami organizacji, można wymienić się uwagami, a nade wszystko zgłosić swoją solidarność w walce o stałe dążenie do podnoszenia jakości życia chorych na Hashimoto. Każdy może stać się członkiem Stowarzyszenia , wypełniając deklarację . Na stronie będziemy informować o wszystkich podejmowanych działaniach. Pamiętaj, możesz zmienić wiele…

 

Dołącz do nas !!!

 

 „W JEDNOŚCI SIŁA”

Reklamy