Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto

stowarzyszenie, hashimoto

Misja

logo stowarzyszenia Hashimoto 

 • Zwiększenie świadomości o chorobie Hashimoto w społeczeństwie
 • Walka o badania przesiewowe
 • Poprawa wykrywalności Hashimoto
 • Praca nad zmianą podejścia do pacjenta​
 • Integracja chorych

 

Naszą misją jest szeroka popularyzacja wiedzy na temat choroby Hashimoto. Każdy, komu przyszło mierzyć się z tą chorobą, może służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy razem, niezależnie od miejsca zamieszkania, możemy mieć wpływ na korzystne zmiany w polskiej endokrynologii z naciskiem na poznanie przyczyn i sposobu leczenia choroby. Dążymy do tego, aby Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto stało się silnym, poważnym i reprezentatywnym partnerem w rozmowach z przedstawicielami administracji państwowej na różnych szczeblach oraz innych instytucji działających w systemie opieki zdrowotnej, by proponowało rozwiązania systemowe, informowało o potrzebach chorych na Hashimoto i należnych im standardach leczenia, by pobudzało do aktywności obywatelskiej w sferze polityki zdrowotnej.

Plan Prac Stowarzyszenia:

 • Profilaktyka rozwoju chorób tarczycy z uwypukleniem niedoczynności tarczycy typu Hashimoto
 • Czynne propagowanie w mediach i Internecie badań tarczycy
 • Działalność edukacyjna i promocja Stowarzyszenia – współpraca z mediami
 • Organizowanie współpracy z Partnerami Stowarzyszenia (lekarzami, dietetykami, psychologami, centrami diagnostycznymi, ludźmi nauki i kultury
 • Organizowanie konferencji związanych z realizacją celów Stowarzyszenia
 • Współpraca ze stowarzyszeniami np. celiakii, diabetologii
 • Współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz chorych na choroby tarczycy
 • Rekrutacja nowych członków Stowarzyszenia
 • Organizowanie kół chorych na Hashimoto i związane z tym spotkania
 • Aktualizacja  i prowadzenie strony internetowej
 • Prowadzenie profilu Stowarzyszenia w mediach społecznościowych
 • Prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia wg regulaminu zarządu i Statutu Stowarzyszenia

Bierzemy udział w

 • konferencjach
 • spotkaniach informacyjno-szkoleniowych
 • wydarzeniach tematycznych

Współpracujemy z

Zapraszamy do poznania naszej strony. Tutaj można zapoznać się ze statutem i celami organizacji, wymienić się uwagami, a nade wszystko aktywnie włączyć się w działania, których celem jest stałe dążenie do podnoszenia jakości życia chorych na Hashimoto. Każdy może stać się członkiem Stowarzyszenia, wypełniając deklarację.

Dołącz do nas !!!

 

 

Reklamy